Innovation Excellence

Niemand heeft gezegd dat innovatie gemakkelijk is. Binnen uw organisatie moeten meerdere puzzelstukjes op hun plaats vallen om impact te realiseren.

De juiste context voor innovatie ontstaat als strategie, mensen, cultuur, methodologieën, besturing, innovatie management (om maar een paar voorbeelden te noemen) samen komen om innovatie te laten floreren. Door de inzet van mijn uitgebreide ervaring in organisatie verandering en innovatie, kan ik organisaties helpen bij het in kaart brengen, bouwen en verbeteren van hun innovatiekracht.

Ik zie mijzelf niet alleen als een consultant, maar vooral ook als een “innovation driver” die meewerkt om binnen uw organisatie een toekomstbestendige en impactvolle innovatie context neer te zetten.